..:: A ::..

vrh
*20.10.2012

otec

MultiCh. PROSTO CHUDO KORAL FALLCAT

matka

CH. PROSTO CHUDO RIHANNA

ANDREW Šastný koutek
ANGELLO Šastný koutek
ANTHONY Šastný koutek
 
ADRIANA Šastný koutek
AGATHA Šastný koutek
ANGELINA Šastný koutek
ANNABEL Šastný koutek

Angelina - chovná fena! RTG DKK i DLK 0/0... CAC ČR, zkoušky ZOP, ZVOP, coursingová licence ... více na www.brennini.com

Anthony

Agatha

Adriana

Annabel

Andrew

Angello

ZPĚT